facebook 4364
Facebook
twitter 4215
Twitter

Windows 8 Açılış Hızı Nasıl Ölçülür

Windows 8 açılış hızı
Eğer sisteminizin açılış zamanını öğrenmek istiyorsanız bunun basit bir yolu var.Windows 8, Windows 7'ye göre çok daha hızlı açılan bir sistemdir.Bunun nedeni hızlı başlatma özelliğinin sadece Windows 8 sisteminde olmasıdır.Hızlı başlatma özelliği varsayılan olarak açık olarak geliyor.Hızlı başlatmayı açıp kapatmak için buradaki yazıyı inceleyin.Peki nedir bu hızlı başlatma ? Aslında çok basit bir mantığı var.Diğer işletim sistemlerinde olan hazırda bekletme seçeneği, Windows 8'de hızlı başlatmak içinde kullanılır.İşletim sisteminiz kapatılırken önce kullanıcı oturumları kapatılır daha sonra ise geri kalanlar tek bir dosyaya yazılır.Bu dosyanın ismi "hiberfil.sys"dir.Kısacası açılışta 3 aşamadan oluşuyor.

1. kısım; önyükleme aşaması,
2. kısım; işletim sistemine ait dosyalarım yüklenmesi 
3. kısım ise kullanıcı dosyalarınızı yüklenmesidir.

İşte hızlı başlatma özelliği 2. aşamada devreye giriyor.Windows 7'deki gibi binlerce dosyayı ayrı ayrı yerlerden alıp çalıştırmak yerine daha önce "hiberfil.sys" dosyasına yazan tüm veriler sabit disk üzerinden çalıştırılır.Bu da Windows 8'in açılış zamanını diğer sistemlere göre çok daha hızlandırır.Windows 8 Açılış Hızı Nasıl Ölçülür ? Açılış hızınızı kendi imkanlarınız ile test etmek istiyorsanız bunu yapmanın da kolay bir yolu vardır.

Güç düşmesine basıp sistemi açtığınız zaman ile, yeniden başlatma zamanı farklıdır.Hızlı başlatma özelliği yeniden başlatma için geçerli olmuyor.O yüzden hızlı başlat özelliği ile açılış zamanını test etme şansınız yok.Ama bilgisayarınızın yeniden başlatma zamanını ölçebilirsiniz.

NOT: Windows 8 ilk açılış zamanı diğer işletim sistemlerine göre daha hızlıdır.Yeniden başlatma zamanı ise neredeyse Windows 7 ile aynıdır.Bu yazıda sistemin yeniden başlatma zamanını ölçebilirsiniz.

Bunu yapmak için masaüstünüze yeni bir metin belgesi oluşturun.Belgenin içine aşağıdaki kodları yapıştırın.
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = "Lütfen bütün açık uygulamaları kapatın ve TAMAM deyin."
KeyA = "HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\"
KeyB = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\RestartTime"
AppName = "Yeniden başlama zamanını ölç"
Set Wsh = CreateObject("WScript.Shell")
PathFile = """" & WScript.ScriptFullName & """"
Result = wsh.RegRead(KeyA & "Times")
if Result = "" then
MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & "Times", left(Time,8), "REG_SZ"
Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, "REG_SZ"
Wsh.Run "cmd /c shutdown -r -f -t 00", false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & "Times"
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff("s",Result,left(Time,8))
MsgBox "Bilgisayarınızın yeniden baslatılması " & TimeDiff & " saniye surdu", VbInformation, AppName
end if
wscript.Quit
Belgeyi. kaydedip ".txt" olan uzantısını ".vbs" olarak değiştirin.Ya da uğraşmak istemiyorsanız sizin için hazırladığım açılış zamanı hızını ölç dosyasını indirebilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra dosyaya tıklayın.
Windows 8 açılış hızı
 "Lütfen bütün açık uygulamaları kapatın ve TAMAM deyin." yazısında açık uygulamaları kapattıktan sonra tamama basın.
Windows 8 açılış hızı
Windows 8 yeniden başladığında yukarıdaki gibi "Bilgisayarın yeniden başlatılması xx saniye sürdü" gibi bir uyarı alacaksınız.Bu şekilde yeniden başlatma zamanını ölçmüş olacaksınız.

1 yorum :

Konu hakkında görüş, öneri ve sorularınızı belirtebilirsiniz.

(İnternette fikir ve düşüncelerin yayılmasında büyük rol oynayan Web 2.0 siteleri (bloglar, forumlar, video siteleri, sosyal ağlar vs) çok sesliliğin ve demokrasinin bir parçası olarak anlaşılmalıdır.)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...